”För att lösa globala problem behöver vi de bästa till vår fabrik här i Skellefteå”

Emad Zand,
Northvolt
Head of Commercialization and Projects

”På Skellefteå Kraft vill vi vara med och driva utvecklingen inom energiområdet”

Eva Lindberg,
Skellefteå Kraft
Personalchef

”Vi behöver dig för att fortsätta vara ett av de tekniskt ledande företagen i världen"

Peter Burman,
Boliden
Programansvarig för Bolidens gruvautomationsprogram

På Luleå tekniska universitet och Umeå universitet finns utbildningarna som den nya industrin behöver.

Vad är den nya industrins växtplats?

Att tänka nytt handlar inte om att glömma det som varit. Det handlar om att ta vara på tillgångarna vi har idag när vi möter det digitaliserade samhällets behov imorgon. I Skellefteå skapar robotisering och hållbara energikällor nya möjligheter för traditionell industri att konkurrera globalt. Tack vare spelutveckling inom VR och AR växer nya företag och tjänster fram för både människa och industri. Och levande material blir stommen i hållbara, intelligenta byggnader. Spännande är bara förnamnet. Revolutionerande är nog en bättre beskrivning av den nya industrins växtplats. Det börjar här.